EU Projects

ROL Lithuania siekia mažinti iškastinio kuro naudojimą bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimą.

Šiuo metu įmonė įgyvendina bendrai Europos Sąjungos finansuojamą projektą ”Alternatyvaus kuro diegimas ROL Lithuania UAB”. Įgyvendinus šį projektą, dalyje gamybos procesų naudojamas iškastinis kuras (gamtinės dujos) bus pakeistas į energijos rūšį, pagamintą atsinaujinančių šaltinių – dažyklose bus įdiegti šilumos siurbliai vandens pašildymui voniose, taip pat bus įrengtas vakuuminis saulės kolektorius, skirtas karšto vandens ruošimui.

Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklą „Alternatyvaus kuro diegimas pramonės įmonėse Kauno, Šiaulių ir Telšių regionuose“. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2026 metų vidurio. Bendra projekto vertė - 313339,92 Eur. Europos sąjungos parama sudaro 85% projekto įgyvendinimui reikalingos sumos.

https://esinvesticijos.lt

ROL Lithuania aims to reduce the use of fossil fuels and greenhouse gas emissions.

Currently, the company is implementing the project "Implementation of alternative fuels in ROL Lithuania UAB", which is co-financed by the European Union. As a result of this project, fossil fuels (natural gas) used in part of the production processes will be changed to the type of energy produced by renewable sources – heat pumps will be installed in the painting lines for heating water in baths. Also a vacuum solar collector for the preparation of hot water will be installed.

The project is implemented in accordance with the activities of the progress measure no. 05-001-01-04-02 of the Economic transformation and competitiveness development program of the ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania "To encourage companies to move towards a climate-neutral economy" "Implementation of alternative fuels in industrial enterprises in Kaunas, Šiauliai and Telšiai regions". The project is planned to be implemented by mid-2026.

The total value of the project is 313339.92 Eur. European Union support accounts for 85% of the amount required for the implementation of the project.

https://esinvesticijos.lt


ROL Lithuania gavo finansavimą, skirtą įmonės teritorijoje įrengti keturias stoteles elektromobilių įkrovimui pagal Jungtinį projektą „Juridinių asmenų (atitinkančių didelės įmonės statusą) privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas darbovietėse“ Nr. 03-002-J-0001-J12-00005, finansuojamą „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis.

Finansuojama dalis – 20% stotelių įrengimui reikalingos sumos.

Skirtas finansavimas – 3736,42 Eur.

Projekto metu numatyta įdiegti 4 ant žemės įrengtas elektromobilių įkrovimo stoteles su 8 prieigomis (22 kW galios).

ROL Lithuania received funding for the installation of four electric vehicle charging stations on the company's territory under the Joint Project "Installation of private electric vehicle charging access points for legal entities (corresponding to the status of a large company) at workplaces" No. 03-002-J-0001-J12-00005, financed by the funds of "New Generation Lithuania".

The financed part is 20% of the amount required for the installation of stations.

Allocated financing – 3736.42 EUR.

During the project, it is planned to install 4 electric car charging stations installed on the ground with 8 access points (22 kW power).